Untitled Document
Fullstendig prisliste

Overnatting (vaksne / enkeltpersonar)

100,-

Overnatting  grupper (flatseng)
pr pers (min. kr 300,- for gruppe)

50,-

Styrerommet m/toalett

100,-

Møterom (gml klasserom), lite, m/toalett
Tillegg for bruk av kjøkken: 250,-

300,-

Nesalandsrommet  m/toalett
Tillegg for bruk av kjøkken: 250,-

500,-

Vestibyle m/garderobar
Tillegg for bruk av kjøkken: 250,-

500,-

Vestibyle, gymsal og kjøkken *

1 500,-

Heile huset til kurs / seminar (helg) *

3 000,-

Heile huset til bryllaup e.l. (langhelg)

4 000,-

Kvite lindukar inkl. vask. Pris / stk

160,-

* Generelt tillegg for alle arr. med dans

500,-

 

 

 

VASK AV GOLV OG TOALETT
(vask kjem i tillegg til romleiga og omfattar ikkje rydding, kjøkkenoppvask o.l.)

Vestibyle m/garderobar

400,-

Vestibyle og gymsal m/garderobar

600,-

Vestibyle, gymsal, kjøkken m/garderobar

800,-

Heile huset

1200,-

 

 

NB! Lokale lag / foreiningar (kor, korps osv. med lokal tilknyting) får leige huset for kr. 800,- pr dag sjølv om dei har to dagar på rad med ulike arr. (om dans er ein del av dette)

 

Campingvogner

200,-

 

 

Reglement for leige

Utleigeansvarleg er Turid Åsnes: 95772948
Styreleiar er Hallvard Arstein: 97630236

Leigar er økonomisk ansvarleg for eventuelle øydeleggingar.

Alle rom som er nytta skal ryddast og forlatast som dei var.
Evt. leigevask skal avtalast på førehand. Søppel skal setjast på tilvist stad.
Leigar må betale om noko ikkje er tilfredsstillande.

Leigar og utleigar bør sjå over huset saman før og etter leigeforholdet.

 

 

© Copyright Straumsnes Grendalag 2009